Co budete u prodeje vozu potřebovat?

1. Občanský průkaz
2. Technický průkaz
3. Osvědčení o registraci (OTP, ORV)
4. Emisní knížka, servisní knížka a další dokumentaci, kterou máte k vozidlu

Prodej vozu zmocněncem

V případě, že prodej zařizuje za vlastníka vozidla zmocněnec, je třeba předložit ověřenou plnou moc.


Je-li vlastníkem vozu fyzická osoba – podnikatel:

1. Živnostenský list
2. Pokud je živnostník plátce DPH a jedná se o užitkové vozidlo, rovněž registraci plátce DPH

Je-li vlastníkem vozu právnická osoba:

1. Občanský průkaz jednatele
2. Originál výpisu z obchodního rejstříku
3. U užitkových vozů registraci plátce DPH

Pro všechny typy vlastnictví platí, že pokud je v technickém průkazu Vašeho vozidla záznam o leasingové smlouvě a dopravním inspektorátem (místním úřadem) není vyznačeno ukončení leasingu, je třeba předložit originál dokladu o ukončení zapsaného leasingu vystaveného leasingovou společností.